Home


1 /
Projekt

Gottlieb Paludan Architects tegner nyt fællesmagasin til dansk kulturarv

10.09.2018

Gottlieb Paludan Architects har, i samarbejde med DS Flexhal, MOE og Bruynzeel Storage Systems, vundet konkurrencen om Slots- og Kulturstyrelsens nye fællesmagasin i byudviklingsområdet Vinge i Frederikssund.

Bygningen er et højsikret museumsarkiv for Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek.Den skal rumme alle typer af genstande fra knappenåle og kanoer til hestevogne, manuskripter og førsteudgaver af sjælden litteratur, som har national betydning. Udover de arkiverede objekter vil bygningen også huse 12-15 arbejdspladser med tilhørende faciliteter.

Magasinernes store volumen er opdelt i individuelle bygninger, med et samlet areal på ca. 24.000 m2.  Facaderne opføres i lyse betonelementer med en enkel ornamentik.

I Slots- og Kulturstyrelsens evaluering står der blandt andet:  ”Bygningens udtryk er meget fint, enkelt, stringent og præcist og magasinernes betragtelige størrelse brydes fint i de individuelt aflæselige bygningskroppe. Facadernes lyse betonelementer er meget smukt bearbejdet, understøtter den enkle arkitektur og giver fin karakter til byggeriet…”

Projektet er udbudt i en totalentreprise, som nu er vundet af DS Flexhal med Gottlieb Paludan Architects, MOE og Bruynzeel Storage Systems som underrådgivere og underleverandører.