Home


1 /
Projekt

Grønne, lysende facader på Hamburgs nye energi-vartegn

12.03.2018

Et nyt resurse- og energicenter skal bidrage til et grønnere Hamburg. Centret, der bliver byens nye grønne energi-vartegn, markerer et skift fra traditionel affaldsforbrænding til en mere integreret udnyttelse af de energiresurser, der findes i vores affald. Gottlieb Paludan Architects har netop vundet konkurrencen om udformningen af det nye vartegns ydre med et forslag, der omfatter beplantede facader, en ’sky-walk’ og et besøgscenter.

Navnet på Gottlieb Paludan Architects’ design, "Grüne Laterne", henviser til de oplyste grønne rum, der definerer bygningsanlæggets ydre og symboliserer projektets bæredygtige karakter. Dele af anlægget er åbent for offentligheden og et besøgscenter er placeret på bygningens højeste punkt med udsigt over Hamburg. En såkaldt ’sky-walk’ leder de besøgende rundt på hele anlægget og op til besøgscentret på toppen. Udvendige, beplantede rum fremstår som lysende grønne lanterner og fungerer som pauser på ’skywalken’, hvorfra den besøgende, gennem åbninger i facaden, kan opleve de tekniske processer tæt på.

Bygningen er beklædt med bånd af lyse metalplader, der skaber en sammenhængende funktionel baggrund og visuelt samler de forskellige teknikbygninger på stedet. Indgange og porte er holdt i en rød farveskala og står således tydeligt frem på den lyse baggrund.  

Resurse- og Energicentret er et vigtigt led i Hamborgs grønne omstilling. Anlægget omfatter blandt andet et innovativt affaldssorteringsanlæg med biogasproduktion fra husholdningsaffald samt separat opsamlet bioaffald, et biomasseanlæg og et erstatningsbrændsels-kraftvarmeværk af nyeste generation.