Home


Projekt

Gottlieb Paludan Architects skal modernisere Københavns Hovedbanegård

19.01.2023

I samarbejde med MOE, Drachmann Arkitekter og Malus har Gottlieb Paludan Architects vundet en stor moderniserings- og ombygningsopgave på Københavns Hovedbanegård. DSB er bygherre på projektet, som skal bidrage til en mere åben og tryggere oplevelse af stationen.

Butiksområdet i forhallen skal omdannes og moderniseres, mens facaden mod Reventlowsgade åbnes op og der skabes mulighed for at indrette butikker, cafeer og andre udadvendte funktioner, der kan bidrage til bylivet omkring hovedbanegården.

Opgaven ligger i forlængelse af en lang række opgaver, som Gottlieb Paludan Architects allerede i dag arbejder med på hovedbanegården, herunder ny belysning i forhallen og genskabelsen af en historisk trappe mod Reventlowsgade.

Store dele af banegården er fredet og arbejderne skal planlægges og udformes i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen.