Home


Projekt

Gottlieb Paludan Architects skal designe ny bro og indgang til Tyresta Nationalpark i Sverige

20.11.2019

Gottlieb Paludan Architects har vundet konkurrencen om at udforme nye ankomstforhold og en ny gangbro til en 1.970 hektar stor nationalpark beliggende sydøst for Stockholm.

Gottlieb Paludan Architects’ forslag vandt førstepræmie blandt 27 indkomne forslag i en åben arkitektkonkurrence om en ny indgang til Tyresta Nationalpark og en gangbro mellem Alby Naturreservat og nationalparken. Den 90 meter lange bro over Nyforsviken vil fungere som en nordlig indgang til nationalparken og skal stå færdig i foråret 2021.

I konkurrencen har Tyresö Kommune efterspurgt en bro, som tager hensyn til områdets uspolerede natur. Den nye hovedindgang til Tyresta Nationalpark starter et forløb gennem et landskab, der skifter fra kulturlandskab til et stadig mere uberørt naturområde med urskov og broen over Nyforsviken skal være en integreret del af det naturlige forløb gennem nationalparken. Designet underordner sig derfor den omgivende natur og bygger på en detaljeret og grundig forståelse for de eksisterende kvaliteter. ”Vi stræber efter at få vores løsning til næsten at se ud som om, at alt allerede var der, og at det nye, vi skaber - især broen - er som taget direkte ud af bjerget. Alt nyt tilføjes kun for at styrke og understrege det eksisterende” fortæller Designchef Thomas Bonde-Hansen fra Gottlieb Paludan Architects.

Broen er designet med en ret linjeføring uden understøtninger og konstrueret med forspændte trækstænger boret ind i klippen, som stabiliseres af brofag i beton, mens værnet udføres i rustfrit stål – robuste materialer, der skal sikre minimalt materialeforbrug og lang levetid. Juryen beskriver Gottlieb Paludan Architects design som "en bro med et skarpt design, som ikke konkurrerer med det uberørte miljø mere end nødvendigt”.

De nye ankomstforhold omfatter en større hovedentré fra vest og en mindre entré fra øst. Ankomsten til hovedentréen tilbyder parkeringslommer for biler, motorcykler, turistbusser mv. og knyttes til en ny informationsplads og et netværk af stier, herunder en af Sveriges længste vandreruter, Sörmlandsleden. Ankomsten fra øst sker via et åbent kulturlandskab og her er parkeringsområdet indrettet til biler og cykler, og sker i tilknytning til en mindre klynge af ældre bygninger, herunder Alby Friluftsgård og Præstegård.

Gottlieb Paludan Architects har dybdegående erfaring med brodesign og har bl.a. designet gangbroer for Network Rail i Storbritannien, Byens Bro I Odense og Loftesnes bro i Sogndal, Norge. Tegnestuens landskabsarkitekter er ligeledes meget erfarne med indpasning af større og mindre anlæg i sårbare landskaber og naturområder.

 

Link to related external article