Home


Projekt

Gottlieb Paludan Architects og AFRY udformer ny færgeterminal i Stockholms Gamla Stan

17.04.2020

Stockholm by er anlagt på øer, holme og skær og færgetrafikken er derfor en væsentlig del af byens kollektive transportsystem. Gottlieb Paludan Architects og AFRY har fået til opgave at udforme en ny terminal, som skal være knudepunkt for færgetrafikken og samtidig fungere som et nyt mødested i Stockholms ældste bydel.

Bygherren er Trafikförvaltningen i Region Stockholm og ambitionen med projektet er at skabe mere byliv på kajen og styrke den offentlig transport, stedets forbindelse til vandet og sammenhængen med Gamla Stans karakteristiske historiske arkitektur.

Gottlieb Paludan Architects og AFRY får ansvar for projektstyring og design i de tidlige faser. Et gennemgående tema er, at design og teknisk funktion skal gå hånd i hånd, og tanken er, at terminalen både skal fungere som et knudepunkt for offentlig transport og som et nyt mødested, der giver beboere og turister mulighed for at opholde sig ved vandet.

Området omkring Skeppsbron og den nye færgeterminal udgør en kompleks del af kajområdet i den gamle bydel. Stedet gennemgår store ændringer i forbindelse med den aktuelle ombygning af trafikknudepunktet Slussen og den nye færgeterminal bliver en del af den generelle opgradering af området.

- Vi ser frem til at styrke bylivet og tilføje en ny og moderne forbindelse mellem by og vand i balance mellem bevaring, tilpasning og fornyelse. Færgeterminalen kommer til at løfte hele området, siger Mette Neimann, arkitekt og afdelingsleder hos Gottlieb Paludan Architects.

- AFRY har i mange år været involveret i arbejdet med knudepunktet Slussen og vi er meget stolte og glade for at fortsat at være involveret i udviklingen af dette område, siger Sara Bergendorff, chef for samfundsplanlægning hos AFRY.

Den nye færgeterminal vil stå færdig i 2023.