Home


Projekt

Gottlieb Paludan Architects deltager i partnerskab om kystsikring

13.09.2017

Gottlieb Paludan Architects deltager i partnerskab om havvandsstigninger, stormflodshåndtering og udvikling af landets kystområder.

Partnerskabets formål er at bidrage til videnopbygning om klimatilpasning af kysterne, i første om gang gennem et 1-årigt projektforløb om status for kystsikringen i Danmark. Projektet omfatter blandt andet inddragelse af kommunernes erfaringer med brug af teknologier, grad af borgerinddragelse, økonomisk ramme og synergieffekter.

Partnerskabet består af GTS-instituttet Teknologisk Institut (Vand i Byer), Københavns Universitet (IGN), Region Hovedstaden, DTU Miljø og Gottlieb Paludan Architects.

Yderligere oplysninger kan fås hos projektansvarlig Eva Sara Rasmussen, esr@gottliebpaludan.com eller hos kommunikations- og udviklingschef Sten Sødring, ssj@gottliebpaludan.com.