Home


Projekt

Genåbning af historisk indgang til Københavns Hovedbanegård

03.07.2024

Gottlieb Paludan Architects er arkitekterne bag retableringen af en historisk trappeindgang til Københavns Hovedbanegård. Genåbningen af indgangen, der vender ud mod Reventlowsgade, skal forbedre passagerflowet og skabe mere tryghed på og omkring stationen.

Da Hovedbanegården blev bygget i starten af det 20. århundrede, havde den to indgange fra Reventlowsgade, der gav adgang til separate ankomst- og afgangshaller. Siden da er hallens funktioner blevet samlet, hvilket medførte en aflukning af den ene indgang. Med åbningen af M4 metroen og et øget behov for bedre flow og sikkerhed, har DSB nu besluttet at genåbne den gamle trappeadgang, der vender ud mod Vesterbro og Istedgade.

Projektet, som er blevet gennemført i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, omfattede en genåbning og renovering af det lukkede indgangsparti samt en minutiøs genopbygning af den historiske trappe. Den gamle trappe blev fritlagt og bygningsdele analyseret af Teknologisk Institut, hvilket gjorde det muligt at genskabe den oprindelige betonblanding og fremstille et antal specialklinker, som ikke længere er i produktion.

Den genåbnede indgang er designet til at imødekomme nutidens sikkerheds- og tilgængelighedskrav og trappen er blandt andet udstyret med forkants-markeringer i stål med indlagt kontrastmarkering og skridsikring i  kunststof. Trappeværn er håndsmedet og dets historiske design er genskabt, men forhøjet i forhold til det oprindelige værn for at opfylde moderne sikkerhedsstandarder. Det originale gulvdesign er ligeledes genskabt og opdateret med ledelinjer for bedre tilgængelighed.

Projektet bidrager således både til forbedret funktionalitet og tryghed for de rejsende og til bevarelse af vores bygningsmæssige kulturarv.

Opgaven er udført i samarbejde med Artelia som rådgivende ingeniører og med Elindco som hovedentreprenører. Teknologisk institut har produceret og leveret de specialdesignede betontrin og Emil Nielsens Smedeværkted har produceret og leveret trinforkanter samt håndsmedet gelændere.