Home


Projekt

Flytbart byinventar til midlertidig cykelparkering

20.01.2020

Hvad gør man, hvis man er en stor uddannelsesinstitution, som ved særlige lejligheder – fx ved semesterstart – har brug for ekstraordinært mange cykelparkeringspladser? Som regel ender det i kaos, fordi cyklerne parkeres i adgangsveje, brandveje og generelt optager det meste af udearealet. Dette spørgsmål har CBS og Frederiksberg Kommune tumlet med på Solbjerg Plads og i forbindelse med udvidelse og omlægning af den permanente cykelparkering på pladsen, har Gottlieb Paludan Architects udviklet et stykke flytbart cykel by-inventar, der skal afhjælpe problemet. Designet blev testet ved semesterstart i september måned 2019 og opfyldte sit formål –trods byggerod på pladsen.

I forbindelse med re-design af den permanente cykelparkering på CBS har Gottlieb Paludan Architects designet en cykelparkeringsløsning som skal indramme arealer til midlertidig cykelparkering.

Projektet er udført for Frederiksberg Kommune og CBS, som vil bruge parkeringsløsningen som supplement til permanente cykelparkeringspladser ved særlige begivenheder, hvor der er behov for ekstra parkeringspladser.

Cykelskiltet er af galvaniseret stål og kan bruges til at markere det område der er afsat til midlertidig stativløs cykelparkering og er udført i en lyseblå farve, så de tydeligt skiller sig ud fra daglig by inventar. Cykler parkeres imellem to skilte, som viser start og stop for cykelparkeringsrækken. Et skilt vejer 45 kg. og kan placeres efter behov samtidig med, at de står solidt i vind og vejr.

Med løsningen kan man undgå at fx fortove og brandudgange bliver spærret og samtidig gøre det nemt for cyklisterne at forstå, hvor man må stille cyklen.

En produktionsmanual til cykelskiltet kan downloades nederst på siden. Skiltet må kun produceres til personlig brug og ikke til kommerciel brug. Ved brug af skilte og deling af billeder skal CBS, Frederiksberg Kommune og Gottlieb Paludan Architects krediteres.