Home


Projekt

Fleksibelt kontormiljø til Finanstilsynet på Christianshavn

13.08.2020

Gottlieb Paludan Architects skal ombygge og indrette 8.500 m2 kontorejendom i Strandgade på Christianshavn til Finanstilsynet. Bygningsstyrelsen er bygherre på projektet, som udføres i samarbejde med Hoffmann og EKJ Rådgivende Ingeniører AS.

Bygningen er opført i 1965 som en vinkelbygning i 5 etager plus kælder langs Strandgade og Wilders Kanal med et indvendigt gårdrum. Bygningen er karakteristisk for sin tid med en stram vertikal facadeinddeling i gule tegl og en markeret tagetage. Projektet omfatter ombygning og indretning af alle arealer inkl. tekniske installationer, etablering af nye kviste i tag, samt tagudskiftning.

Den nuværende kontorindretning med cellekontorer bliver omdannet til åbne, gennemlyste kontoretager, indrettet med henblik på at gøre arealerne maksimalt fleksible og give de bedste indeklimamæssige betingelser for medarbejderne.

Både kontorer, kantine og mødecenter udformes med fokus på multifunktionalitet og fleksibilitet, så de kan understøtte de variationer, der må komme i forhold til antallet af medarbejdere, behov for flexrum, virtuelle mødefaciliteter og andet. Farver, belysning, akustiske løsninger og materialer sammentænkes for at skabe en tydelig og sammenhængende identitet og danne en velfungerende ramme i høj kvalitet for Finanstilsynets medarbejdere.

Projektet vil stå færdigt i starten af 2022.