Home


Projekt

Førstepræmie i konkurrencen om masterplan for Danmarks største logistikhub

27.06.2024

Odense Havn har udpeget Gottlieb Paludan Architects og WSP som vindere af projektkonkurrencen om en masterplan for Odense Dry Port – en ca. 110 hektar stor logistikhub i Årslev, der skal understøtte forsyningskæderne for offshore-industrien på Odense Havn. Fuldt udbygget bliver Odense Dry Port Danmarks største logistikhub.

For at sikre stabile forsyningskæder til virksomhederne på Odense Havn, hvoraf mange producerer vitale dele til den grønne omstilling, etableres logistikhubben Odense Dry Port, der skal skabe enkel og fleksibel forbindelse mellem virksomhedernes lager- og produktionsfaciliteter.  

Gottlieb Paludan Architects har, i samarbejde med ingeniører fra WSP, udarbejdet en masterplan med effektiv og logisk trafikafvikling, der både tilgodeser lastbiltrafik og sikrer færdselsforhold for fodgængere og cyklister. En ringvej til tung trafik i periferien samt en nord-sydgående kanalgade til bløde trafikanter sikrer en klar adskillelse mellem logistiktrafik og bløde trafikanter, hvilket øger både sikkerheden og effektiviteten.

Masterplanen har desuden fokus på landskabstilpasning, beplantning og afvanding - og fordelingen af vand på grunden bliver et bærende arkitektonisk element. Projektet skal opsamle regnvand og forsinke det på grunden, så det frigives til afløbssystemet i et kontrolleret tempo. Hovedstrukturen i vandhåndteringen er 3 nord-sydgående vandårer, der opsamler regnvand fra bygningernes tage og generelt vil overfladevand vil blive ledt synligt fra de befæstede arealer til regnvandsbassiner, hvilket både støtter biodiversiteten i området og styrker flora og fauna. Disse initiativer suppleres med et antal rekreative grønne områder, til brug for både ansatte og besøgende.

Bygningernes facader designes med modulære og fleksible strukturer, hvilket muliggør nem tilpasning og udvidelse. Bygningernes volumener kan nedskaleres mod kanalgaden og mod tilstødende bebyggede områder i øst og syd og skaleres op i højden mod motorvejen i vest. Designet reflekterer et slægtskab med Odense Havn og omfatter anvendelsen af ovenlys, solceller og design for demontage.

”Etableringen af Odense Dry Port giver os en helt unik mulighed for at designe området fra bunden, og med en masterplan sikrer vi en optimal udnyttelse af de mange kvadratmeter i Danmarks største logistikknudepunkt. Odense Dry Port mindsker afhængigheden af usikre internationale forsyningskæder, og som Danmarks største produktionshavn inden for havvind har vi en særlig forpligtelse for at sikre, at vores kunder inden for den grønne omstilling har kort, enkel og fleksibel adgang mellem deres lagerfaciliteter i vores Dry Port i Årslev og produktionsfaciliteter på Odense Havn i Munkebo”, siger Carsten Aa, administrerende direktør i Odense Havn A/S.