Home


1 /
Projekt

Europas længste Bus Rapid Transit-system på vej

24.05.2017

Gottlieb Paludan Architects har netop afleveret et detaljeret skitseprojekt for det ambitiøse kollektive infrastrukturprojekt "Bussveien" i og omkring Stavanger i Norge. Bussveien-projektet er et såkaldt "Bus Rapid Transit"-system, hvor trolleybusser kører i et separat tracé. BRT-systemet kombinerer sporvognens høje kapacitet og hastighed med bussens fleksibilitet og lavere anlægsudgifter. Projektet, der forventes at stå færdig omkring 2021, har en samlet længde på ca. 50 km og indeholder i alt 86 stoppesteder.

Et modulært designkoncept

GPA’s vinderforslag, det modulære designkoncept ”Den Røde Tråden”, der behandler holdeplads og tekniske installationer i én integreret løsning, er nu afleveret til bygherren som skitseprojekt. Designkonceptet er baseret på få, gennemarbejdede greb og detaljeløsninger - underspillede nok til at kunne passe ind mange steder og karakterfyldte nok til altid at genkendes som dele af helheden, Bussveien.

Den modulære geometri afspejles også i møblering, belægning og kørestrømsmaster og udgør en visuel reference til punktlighed og præcision. Længden på overdækninger og perroner kan tilpasses til det forventede antal rejsende til og fra et givent stoppested. Lokale forskelligheder føjer sig på den måde ind i helhedskarakteren, og der skabes således variationer inden for rammerne af det overordnede design.

Tilgængelighed for alle står desuden centralt i projektet. Det samme gør nem orientering og tryghed for alle rejsende ved hjælp af et let aflæseligt rumligt hierarki og god belysning. Muligheden for kombinationsrejser understøttes af en velintegreret cykelparkering, der indrettes for enden af de enkelte perroner.

Bussveien-projektet udføres af Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen, Region Vest.