Home


Virksomheden

Covid-19: Sådan gør vi

16.09.2020

På baggrund af forhøjet smittespredning af COVID-19 i Københavnsområdet har sundhedsmyndighederne iværksat en række midlertidige tiltag for at sikre en effektiv smitteinddæmning, foreløbigt til  2. januar 2021. Af sundhedsmyndighedernes anbefalinger fremgår bl.a. en opfordring til hjemmearbejde i videst mulig omfang på offentlige og private arbejdspladser.

Hos Gottlieb Paludan Architects tager vi situationen meget alvorligt og vi har implementeret nye retningslinjer for vores arbejde i henhold til sundhedsmyndighedernes anvisninger – herunder blandt andet:

  • Langt størstedelen af vores medarbejdere vil arbejde hjemmefra til d. 3. januar 2021.
  • Fysiske mødeaktiviteter nedbringes til et minimum.
  • Reduktion i rejseaktivitet.
  • Opfordring til at undgå offentlig transport hvis andre transportmidler er mulige.
  • Fleksible mødetider, så evt. nødvendig offentlig transport kan benyttes udenfor myldretiden.
  • På tegnestuen: Hyppig brug af håndsprit og håndvask, afstand i arbejdssituationer og ved frokost, reduceret persontal i mødelokaler mm. 

 

Alle vores medarbejdere er fortsat fuldt tilgængelige på e-mail og telefon for kunder og samarbejdspartnere. Aftalte møder afholdes via Microsoft Teams eller Skype, så vi kan opretholde effektiv fremdrift og god kommunikation i alle opgaver. Eventuelle behov for at deltage fysisk i møder, besøge byggepladser mv. skal aftales med nærmeste leder, som har dialogen med kunder og samarbejdspartnere.

Gottlieb Paludan Architects følger udviklingen af Covid-19 omhyggeligt og opdaterer vores tiltag i overensstemmelse med de lokale sundhedsmyndigheders anvisninger.

Tak for din forståelse og støtte. 

Danmark:
    •    www.coronasmitte.dk
    •    Sundhedsstyrelsen
    •    Virksomhedsguiden.dk