Home


Virksomheden

Covid-19: Sådan gør vi

29.04.2020

Covid-19 spreder sig i Europa, og myndighederne har taget en række initiativer til at bremse udviklingen af smitten. Gottlieb Paludan Architects følger myndighedernes anvisninger nøje og holder samtidig fokus på at løse alle opgaver som planlagt.

Hos Gottlieb Paludan Architects tager vi situationen meget alvorligt og vi har implementeret retningslinjer for vores arbejde i Danmark, Norge og Sverige i henhold til de lokale myndigheders anvisninger. Disse retningslinjer skal sikre vores medarbejderes og kunders helbred og sikkerhed, samtidig med at vi sikrer fremdriften i projekterne og overholder vores forpligtelser over for kunder og samarbejdspartnere.

I Danmark er der indgået en politisk aftale om en gradvis og forsvarlig genåbning af det private arbejdsmarked og fra tirsdag den 14. april har medarbejdere med behov for dette haft mulighed for at møde fysisk ind på arbejde. Vi tilstræber dog, at en del af vores ansatte fortsætter med hjemmearbejde en tid endnu.  Vi orienterer os løbende i relevante retningslinjer for vores arbejdsplads, så vi fortsat kan bidrage til at minimere spredningen af smitte. Vi har blandt andet taget følgende initiativer for at sikre, at behovet for god afstand mellem mennesker og fortsat skærpet fokus på hygiejne respekteres.

    •    Kontorer og kantine er indrettet med 2 m. afstand mellem pladserne
    •    Fysiske mødeaktiviteter afholdes kun i nødvendigt omfang
    •    Plakater på mødelokaler angiver det tilladte (reducerede) antal personer i lokalet
    •    Mange medarbejdere arbejder fortsat hjemmefra
    •    Al rejseaktivitet er indstillet

Alle vores medarbejdere er fortsat fuldt tilgængelige på e-mail og telefon for kunder og samarbejdspartnere. Aftalte møder afholdes via Skype så vi kan opretholde effektiv fremdrift og god kommunikation i alle opgaver. Eventuelle behov for at deltage fysisk i møder, besøge byggepladser mv. skal aftales med nærmeste leder, som har dialogen med kunder og samarbejdspartnere.

Hos Gottlieb Paludan Architects opretholder vi produktionen igennem virtuelle møder og deling af filer via Microsoft 365, Skype mm. samtidig med, at vi overholder myndighedernes retningslinjer i tæt dialog med kunder og samarbejdspartnere.

Gottlieb Paludan Architects følger udviklingen af Covid-19 omhyggeligt og handler i overensstemmelse med de lokale sundhedsmyndigheders anvisninger.

Tak for din forståelse og støtte.

Danmark:
    •    www.coronasmitte.dk
    •    Sundhedsstyrelsen
    •    Virksomhedsguiden.dk

Norge:
    •    Folkehelseinstittuttet

Sverige:
    •    Folkhälsomyndigheten