Home


1 /
Projekt

Byudvikling og smart mobilitet i Grålum 

09.01.2019

Gottlieb Paludan Architects og norske Tegn_3 skal bistå Sarpsborg Kommune med at udvikle erhvervsområdet i Grålum i en bæredygtig retning.
Opgaven omfatter et mulighedsstudie, der skal afdække scenarier for udbygning, arealudnyttelse og gadestruktur med en efterfølgende reguleringsplan.
Projektet skriver sig ind i kommunens overordnede strategi om at mindske pendlertrafik i bil og fremme levende lokalsamfund bl.a. gennem smarte mobilitetsløsninger.

Området ligger langs motorvej E6 og bærer i dag præg af store lukkede virksomhedsdomiciler med omfattende parkeringsanlæg, bydelen har generelt få fortovsforløb, store trafikkorridorer og meget få reelle byrum med ophold.
Projektets overordnede mål er at skabe en bedre og mere sammenhængende by, der lægger til rette for en bæredygtig arealudnyttelse og fremmer forholdene for fodgængere, cykler og kollektiv trafik. Desuden vil projektet søge at styrke kvaliteten af byrummene og øge mulighederne for ophold og aktivitet for både virksomhedernes medarbejdere og de lokale borgere.

Smart mobilitet indtænkes i dette projekt gennem en tilrettelæggelse af bystrukturen således at samtænkning af de forskellige mobilitetsformer, bydelens funktioner og kvaliteten i byrummene muliggøres. Det handler dermed ikke kun om at styre frekvensen af busser og signalanlæggene, men i høj grad også om kvaliteten af de fysiske rum og forbindelser, hvordan man kommer til de kollektive trafiktilbud og kobler videre til resten af netværket  for fodgængere og cyklister.

Gottlieb Paludan Architects er underrådgivere til tegnestuen Tegn_3, der ligesom Gottlieb Paludan Architects er en del af ÅF koncernen.