Home


Kjersti Bjørkeng Størdal

Kjersti Bjørkeng Størdal

  • Afdelingschef Trondheim
  • Ph.d. Forandringsledelse
  • Trondheim
  • Telefon: +47 9308 7717
  • E-mail: kbs@gottliebpaludan.com