Home


Ingrid Asphjell Di Meo

Ingrid Asphjell Di Meo

  • Civiløkonom (strategi og organisationsudvikling)
  • Chef for programmering og processtyring
  • Oslo
  • Telefon: +47 4080 0543
  • E-mail: idm@gottliebpaludan.com