Home


Gunnar Sørensen

Gunnar Sørensen

Udvalgte projekter

Arkitektur

Holmestrand Stasjon

Arkitektur

Københavns Hovedbanegård, Renovering og modernisering

Arkitektur

Hakodate Station

Landskab & Byrum

Skodsborg Station, Forpladsmodernisering på Kystbanen

Design

Københavns Hovedbanegård, oppussing og modernisering