Home


1 /
Energi & Forsyning

Grüne Laternen Hamburg - Ressource- og energicenter

GPA vandt konkurrencen om ud­formningen af det nye ressource- og energicenters ydre med et forslag, der omfatter beplantede facader, en ’sky-walk’ og et besøgscenter.

 Et nyt ressource- og energicenter bidrager til et grønnere Hamburg. Centret markerer et skift fra traditionel affaldsforbrænding til en mere integreret udnyttelse af de energiressourcer, der findes i vores affald.

 Navnet på GPAs’ design, ”Grüne Laternen”, henviser til de oplyste grønne rum, der definerer bygningsan­læggets ydre og symboliserer projektets bæredygtige karakter. Dele af anlægget er åbent for offentligheden og et besøgscenter er placeret på bygningens højeste punkt med udsigt over Hamburg.

 En såkaldt ’sky-walk’ leder de besøgende rundt på hele anlægget og op til besøgscentret på toppen. Udvendige, beplan­tede rum fremstår som lysende grønne lanterner og fungerer som pauser på ’skywalken’, hvorfra den besøgende, gennem åbninger i facaden, kan opleve de tekniske processer tæt på.

 Bygningen er beklædt med bånd af lyse metalplader, der skaber en sammenhængende funktionel bag­grund og visuelt samler de forskellige teknikbyg­ninger på stedet. Indgange og porte er holdt i en rød farveskala og står således tydeligt frem på den lyse baggrund.

 

Projektets lokation